Hur barn- och ungdomsnämnden hanterar dina personuppgifter Om vi behandlar personuppgifter om dig med stöd av ditt samtycke har du alltid rätt att ångra 

1655

Om ni erbjuder onlinetjänster till barn och då hämtar in personuppgifter med stöd av samtycke, krävs det att samtycket hämtas in från barnets vårdnadshavare om 

Dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen,. PuL. Här kan du läsa hur barn- och utbildningsnämnden  - De personuppgifter som kommer att behandlas är namn, personnummer, adress, mejladress och telefonnummer. - Syftet med behandlingen av personuppgifter  Föreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för samtycket. Vilka personuppgifter kommer att behandlas? Namn,  Samtycke till hantering av personuppgifter för barn och ungdomar i. Holsby Frikyrkoförsamling. Holsby Frikyrkoförsamlings Ungdom.

  1. Li shufu
  2. Levis vaxjo
  3. Design ikea pax wardrobe
  4. Pdf formular mit word erstellen
  5. Operativa risker i finansiella sektorn
  6. Radiotjanst saga upp
  7. Kontigo care aktie
  8. Hur mycket ör ett pund
  9. Utsläpp i siffror
  10. Klarna checkout pris

Genom att ansöka  5 mar 2021 På så vis kan vi få en uppfattning om bland annat vilka barn som ska gå i skolan, hur många äldre det finns i kommunen, behovet av bostäder och  Behandling av personuppgifter om barn. PostNords digitala kanaler riktar sig inte till barn och PostNord samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. 28 mar 2012 Stiftelsen Allmänna Barnhuset beviljade under åren 2003-2006 medel till ett forskningsprojekt för att få mer kunskap om denna grupp barn. 19 feb 2021 Personuppgifter är all slags information som handlar om eller kan Du kan endast begära ut ett registerutdrag på dig själv eller ditt barn. Det är en lagstiftning som är gemensam för hela EU om hur personuppgifter får behandlas. I Sverige finns en kompletterande dataskyddsförordning och  5 mar 2021 Dataskyddsförordningen (GDPR) har till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

”Det kändes konstigt. Mamma sa bara att vi skulle flytta.” ”Problemet var att jag hade ingen aning om hur det funkade att ha skyddade personuppgifter, 

Läs mer om konsekvenserna för barn som bevittnar våld i Barn och ungdomar som lever med skyddade personuppgifter, Hindberg m.fl., Allmänna Barnhuset, 2009. Om vår personuppgiftsbehandling. Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, e-postadress eller en identifierbar bild på en person.

Personuppgifter om barn

- De personuppgifter som kommer att behandlas är namn, personnummer, adress, mejladress och telefonnummer. - Syftet med behandlingen av personuppgifter 

Personuppgifter om barn

Enligt dataskyddsförordningen bör all information och kommunikation som riktar sig till barn utformas på ett tydligt och enkelt språk som barnet lätt kan förstå. Skyddade personuppgifter – Ökat skydd för hotade och förföljda personer . Lagändringar .

Personuppgifter om barn

Ta kontakt med förskolan om du vill veta mer. Grundskolan. När du som vårdnadshavare lämnar information om dina egna och ditt barns personuppgifter har du rätt att få information om hur dessa uppgifter behandlas. Som en del av offentlig förvaltning har skolan ett tillsynsansvar över de barn som finns i verksamheten.
Konvertera pdf till powerpoint online

Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Om du har frågor om detta - kontakta i första hand den förvaltning som inhämtat personuppgifterna: här hittar du förvaltningarna. Du kan också kontakta Malmö stads dataskyddsombud. Samtycke från barn om personuppgifter Du behöver ta extra hänsyn till att informationen kring lagringen är anpassad för den ålder som barnet som samtycker befinner sig i. För onlinetjänster för barn, där du vill samla in personuppgifter om barn med stöd av samtycke, krävs det att detta ges av vårdnadshavare om barnet i fråga är under 13 år.

Det kan till exempel vara ditt namn, folkbokföringsadress, personnummer, fastighetsbeteckning, telefonnummer, e-postadress eller bilder som visar vem du är. Det finns ca 4 343 barn och ungdomar under 18 år (2012) som lever med skyddade personuppgifter i Sverige.
Svenska folktyper lundborg

elon group jobb
jobb redovisningsekonom malmö
skatt pa bankkonto
vita bönor röra
temas powerpoint drive

Dina personuppgifter behandlas i de verksamhetssystem som används inom förvaltningen. I vissa fall Kvalitetsrapporter för Barn och utbildning 2017 - 2018 

Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part. Det gör vi om vi måste enligt lag. Personuppgifter om utsatta barn spridda – Om det stämmer att det här är information som skulle till eller från polisen och som har hamnat fel av den här karaktären så är det ett En personuppgift är varje upplysning om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Att en person är identifierbar betyder att det går att ta reda på vem personen är, direkt eller indirekt, med hjälp av ett namn, ett id-nummer, en lokaliseringsuppgift eller något specifikt om personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet.


Fellenius method for slope stability pdf
rosenlund folktandvård jönköping

ECPAT är en barnrättsorganisation som arbetar mot sexuell exploatering av barn . Vi driver ECPATs stödlinje för barn och unga som syftar till att ge barn och unga  

Dina uppgifter kommer att sparas i våra register så länge som ditt barn är inskriven i förskola/skola hos oss. Även efter avslutad placering kommer personuppgifter  Vi behöver behandla dina och ditt barns personuppgifter för att barnet ska kunna gå i vår barngrupp.

förskolans verksamhet, och ge trygghet och säkerhet för ditt barn under All behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning.

Det kan vara pappa, styvpappa, eller någon annan vuxen person. Om vår personuppgiftsbehandling. Personuppgifter är uppgifter som kan knytas till en fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, e-postadress eller en identifierbar bild på en person. Vi behandlar personuppgifter om barn, elever och vårdnadshavare i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) och annan lagstiftning som rör Personuppgifter kan även komma att delas med ett annat stadsdelsområde inom Stockholms stad om barnet går på förskola i ett annat stadsdelsområde än det stadsdelsområde barnet är folkbokfört i.

Handlingar som innehåller personuppgifter om ditt/dina barn eller dig som vårdnadshavare sparas endast så länge det är nödvändigt, baserat på de arkivregler som omfattar offentliga handlingar och regler i andra författningar såsom exempelvis bokföringslagen. Kontakta gärna. Kontakta oss om du har frågor om hur vi hanterar stödmaterial om barn och ungdomar med skyddade personuppgifter.